Kontrola szczelności
Próba szczelności budynku
Blower Door Test

BLOWER DOOR TEST
KONTROLA SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Każdy budynek powinien spełniać wymóg techniczny jakim jest szczelność budynku. W zależności od zastosowanego rodzaju wentylacji, określona jest dopuszczalna ilość wymian powietrza, jaka może zachodzić poprzez przegrody zewnętrzne (ściany, dachy itd.).

Badania szczelności już od 700 PLN brutto
Zobacz ofertę badania szczelności >
W przypadku, kiedy szczelność budynku nie spełnia określonych wymagań Warunków Technicznych, może wystąpić szereg problemów np. pogorszenie właściwości izolacji cieplnej budynku, obniżenie trwałości przegrody, skraplanie się pary wodnej między warstwami przegrody oraz zwiększenie strat ciepła przez wentylację. W konsekwencji ma to wpływ na zdrowie mieszkających w budynku ludzi oraz znaczne podwyższenie kosztów ogrzewania.

Kontrola szczelności budynku wykonywana jest metodą Blower Door Test za pomocą drzwi nawiewnych, montowanych w miejscu drzwi zewnętrznych. Podczas pracy wentylatora, korzystając z wytwornicy dymu oraz kamery termowizyjnej, lokalizujemy miejsca przecieku powietrza. Jednocześnie otrzymujemy informacje o krotności wymian powietrza w czasie jednej godziny przy różnicy ciśnień 50Pa (współczynnik n50).

Przepisy prawa budowlanego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wskazują na potrzebę szczelnego wykonywania połączeń wszelkiego rodzaju przegród budowlanych.

Próba szczelności budynku pozwala określić współczynnik n50 [1/h], który oznacza ilość całkowitych wymian powietrza w ciągu jednej godziny przy różnicy 50 Pa. W/w rozporządzenie wskazuje zalecany poziom szczelności powietrznej w zależności od rodzaju zastosowanej w nich wentylacji:
- budynki z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową - n50 < 3,0 [1/h],
- budynki z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50 < 1,5 [1/h].

Próba szczelności budynku może być wykonywana zarówno w budynkach w stanie surowym zamkniętym jak i w budynkach już użytkowanych. Na życzenie klienta przedstawiamy raport z badania zgodny z normą PN-EN 13829 wraz z komentarzami oraz propozycją naprawy zlokalizowanych defektów.

Jak pracujemy:

1. Analizujemy problem, potrzeby i oczekiwania klienta.
2. Dobieramy odpowiedni zakres badań oraz ustalamy dogodny termin.
3. Wykonujemy badanie Blower Door Test wraz ze wstępną konsultacją.
4. Wyniki badania porównujemy z wymaganiami Warunków Technicznych.
5. Przedkładamy klientowi sprawozdanie z wykonanego badania.

ZAKŁADKI

USŁUGI
BLOWER DOOR
TERMOWIZJA
REALIZACJE
KLIENCI
FAQ
O NAS
KONTAKT
JAK KONTROLA SZCZELNOŚCI (BLOWER DOOR TEST) ORAZ TERMOWIZJA POMOGĄ CI ZAOSZCZĘDZIĆ?

Kontrola termowizyjna budynków pozwala wykryć wiele defektów budowlanych, które powodują zwiększone straty ciepła. Kamera termowizyjna pomaga w lokalizacji nieszczelności, np. stolarki okiennej i drzwiowej. Również szczelność budynku ma duży wpływ na sumaryczne straty ciepła.

Kontrola szczelności powietrznej wykonywana jest za pomocą sprzętu firmy Retrotec. Drzwi nawiewne Blower Door Test pozwalają wytworzyć nadciśnienie i podciśnienie w budynku. Próba szczelności budynku określa nam współczynnik n50. Jego wartość określa liczbę wymian powietrza w ciągu godziny przy różnicy ciśnień 50Pa. Kontrola szczelności jest niezbędna w przypadku budownictwa energooszczędnego.
KONTAKT
KRZYSZTOF: +48 661 892 206
JUSTYNA: +48 531 016 342
BIURO: kontakt@solwenti.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez SOLWENTI JUSTYNA PIELECH