NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak przygotować budynek do pomiaru szczelności?
Pomiar szczelności powietrznej wykonuje się w budynku w stanie surowym zamkniętym lub użytkowanym. Podczas pomiaru wszystkie okna i drzwi zewnętrzne (oprócz drzwi, na których montowane będą drzwi nawiewne) muszą być zamknięte, a drzwi wewnętrzne otwarte. W zależności od rodzaju pomiaru należy również zaślepić przewody wentylacyjne.
Jak przygotować budynek do pomiaru termowizyjnego?
Dla poprawnej analizy termowizyjnej należy odsłonić wszystkie miejsca które będą przedmiotem pomiaru na kilka godzin przed pomiarem (odsłonić firanki, odsunąć meble od ścian). Należy również utrzymywać stałą temperaturę powietrza w budynku przez ok. 24 godziny przed badaniem i nie wietrzyć pomieszczeń na 4 godziny przed pomiarem.
Czy badanie szczelności powietrznej i termowizyjne może być niebezpieczne dla mieszkańców budynku?
Podczas wykonywania badania szczelności wytwarzane jest podciśnienie i nadciśnienie o różnicy ciśnień ok. 50 Pa. Nie wpływa ono w żaden sposób na zdrowie czy samopoczucie człowieka. Podczas tego pomiaru mieszkańcy mogą przebywać w budynku, lecz nie mogą wyjść z budynku, otworzyć okna lub zamknąć drzwi wewnętrznych. Badanie termowizyjne również nie ma żadnego wypływu na zdrowie człowieka. Kamera termowizyjna nie wytwarza żadnego promieniowania, a jedynie mierzy promieniowanie podczerwone emitowane przez ciało.
Jak długo trwa pomiar szczelności powietrznej i termowizyjny?
Pomiar szczelności powietrznej trwa minimum godzinę.. Czas pomiaru zależy od zakresu wykonywanej usługi, od wielkości budynku oraz jego przygotowania do pomiarów. Czas montażu drzwi nawiewnych trwa ok. 15 min. Natomiast badanie termowizyjne mieszkania trwa 30 minut, natomiast domu jednorodzinnego – ok. godziny. Czas pomiarów zależy od ilości powierzchni przeznaczonej do zbadania oraz rodzaju usługi.
Czy do wykonania pomiarów muszą być odpowiednie warunki pogodowe?
Tak. Aby pomiar szczelności powietrznej był miarodajny, różnica ciśnień wewnątrz budynku i na zewnątrz nie powinna być wyższa niż 5 Pa. Nie może być też zbyt wietrznie. Pomiar ten można wykonywać zarówno w lecie jak i w zimie. Natomiast pomiary termowizyjne wykonuje się przy różnicy temperatur min. 10 K (st. C) pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem budynku. Pomiar jest dokładniejszy przy wyższej różnicy temperatur.
ZAKŁADKI

USŁUGI
BLOWER DOOR
TERMOWIZJA
REALIZACJE
KLIENCI
FAQ
O NAS
KONTAKT
JAK KONTROLA SZCZELNOŚCI (BLOWER DOOR TEST) ORAZ TERMOWIZJA POMOGĄ CI ZAOSZCZĘDZIĆ?

Kontrola termowizyjna budynków pozwala wykryć wiele defektów budowlanych, które powodują zwiększone straty ciepła. Kamera termowizyjna pomaga w lokalizacji nieszczelności, np. stolarki okiennej i drzwiowej. Również szczelność budynku ma duży wpływ na sumaryczne straty ciepła.

Kontrola szczelności powietrznej wykonywana jest za pomocą sprzętu firmy Retrotec. Drzwi nawiewne Blower Door Test pozwalają wytworzyć nadciśnienie i podciśnienie w budynku. Próba szczelności budynku określa nam współczynnik n50. Jego wartość określa liczbę wymian powietrza w ciągu godziny przy różnicy ciśnień 50Pa. Kontrola szczelności jest niezbędna w przypadku budownictwa energooszczędnego.
KONTAKT
KRZYSZTOF: +48 661 892 206
JUSTYNA: +48 531 016 342
BIURO: kontakt@solwenti.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez SOLWENTI JUSTYNA PIELECH